رفتگر سارگاسوم

رفتگر سارگاسوم
جزئیات محصول

رفتگر سارگاسوم خودکار آب علف و زباله های شناور در رودخانه ها جمع آوری می تواند. تمام حرکات مکانیکی شامل دست و پا زدن چرخ چاقو چرخ زنجیره و مجموعه انتقال توسط سیستم هیدرولیک کنترل می شوند. این علف هرز آب قوی زنی تابع و آب تمیز کردن تابع. معمولا، یک نفر هدایت mowing، تمیز کردن و تخلیه کار کامل می تواند.


این کشتی با یک مجموعه ای از برش های عرضی چاقو و دو مجموعه از چاقو برش عمودی است که می توانید برش مجهز علف هرز آب را به قطعات. اضافی، چرخ مکانیکی مجموعه هرز آب salvaged به جمع آوری کابین جلو و.


کابین عملیات کشتی را می توان در آسانسور نوع sunroof ساختار، که می تواند مورد استفاده قرار گیرد در رودخانه ها با پل کم طراحی شده است. وقتی که رفتن را از طریق پل اپراتور فقط نیاز به قرار دادن sunroof به کاهش ارتفاع کشتی.

پرس و جو