چند منظوره ماشین لاروبی

جزئیات محصول

Julong خاکی دردجنج پمپ چند منظوره با کرجی و مسیر که می تواند مورد استفاده قرار گیرد در زمین و در آب طراحی شده است. آن مجهز با سطل، برش، دوغاب پمپ، جمع آوری شن کش و چنگال است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای شن زده علف هرز برش دوغاب پمپ جمع آوری علف هرز، و غیره.

پرس و جو